VI. Pesovár Napok - Néprjaz Verseny

VI. PESOVÁR NAPOK

Pesovár Ferenc A.M.I. –

Néptánc Suli

Tanulmányi versenye –Néprajz kategóriában:

 

Verseny időpontja: 2018.április 4. (szerda), 16:30-19:00

Helyszíne: Barátság Művelődési Központ, Százhalombatta – Kamaraterem

 

Korcsoportok:

  1. korcsoport: 10-14 év

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport maximum 3 főből állhat.

  1. korcsoport: 14-18 év

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport maximum 3 főből állhat.

  1. korcsoport: Vegyes korosztály (8-18 év)

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport maximum 3 főből állhat.

 

Bármelyik korcsoport bármelyik témalehetőséget választhatja, a zsűri értékelése korcsoportonként fog megtörténni.

 

A verseny két részből áll:

  1. Minden versenyző előad egy prezentációt a kiválasztott témájából.
  2. Néprajzi totó a versenyzők részére

Prezentáció témái (I. vagy II. vagy III. választható):

I. téma: A szellemi kulturális örökség magyarországi jegyzékében szereplő elem bemutatása prezentáció formájában. A versenyző a választott témáját maximum 5 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt. A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (PowerPoint, Prezi, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen. Az előadást elsősorban úgy kell összeállítani, hogy mindenki számára érthető legyen, azoknak is, akik még soha nem hallottak az adott témáról.

A szellemi kulturális örökség magyarországi jegyzékében szereplő elemek:

 

1.)        A Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége

2.)        Busójárás Mohácson - maszkos farsangvégi télűző szokás

3.)        A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya

4.)        Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, tánc

5.)        Mezőtúri fazekasság

6.)        A magyar solymászat

7.)        A halasi csipkevarrás élő hagyománya

8.)        Matyó örökség – a hímzés, viselet, folklór továbbélése

9.)        Pünkösdi templomdíszítés Mendén

10.)      Tikverőzés Mohán. Maszkos, alakoskodó, farsangi szokás.

11.)      Emmausz Bólyban. Húsvéthétfői népszokás

12.)      A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya

13.)      Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet

14.)      Kassai-féle lovas íjász módszer

15.)      A kőszegi "Szőlő Jövés" ünnepe

16.)      Gyékényszövés Tápén

17.)      A szilvalekvár főzés szatmár-beregi hagyománya

18.)      Hagyományos halászat a Duna magyarországi alsó szakaszán

19.)      Csobánolás - bukovinai székely betlehemes játék

20.)      Az egri fertálymesterség elő hagyománya Egerben

21.)      A Kossuth-kultusz ceglédi hagyománya

22.)      Magyarszombatfai fazekasság

23.)      Selmeci diákhagyományok – a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia diákhagyományainak továbbélése a jogutód intézményekben (Miskolci Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem)ű

24.)      A magyarországi kékfestés hagyománya

25.)      A rábavidéki szlovének rönkhúzása

26.)      A Mária-tisztelet zarándok és búcsú hagyománya Magyarországon

27.)      Krisztus-katonák Hajdúdorogon - Kardos legények a "Görögkatolikus hitéhez leghűségesebb város"-ban

28.)      Magyar cirkuszművészet

29.)      Magyarországi dudahagyomány

30.)      A remélés - alakoskodó, farsangi szokás – Novajon - Maszkos, alakoskodó, farsangi szokás

31.)      Nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományok

32.)      Höveji csipkevarrás élő hagyománya

 

II. téma: A versenyző/versenyzők családfájának, illetve annak kutatásának és érdekességeinek bemutatása prezentáció formájában. A versenyző a választott témáját maximum 5 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt. A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (PowerPoint, Prezi, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen. Az előadást elsősorban úgy kell összeállítani, hogy mindenki számára érthető legyen, azoknak is, akik még soha nem hallottak az adott témáról.

 

III. téma: A versenyző/versenyzők a bukovinai székelyek történetét, vándorlását bemutatja prezentáció formájában. A versenyző a választott témáját maximum 5 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt. A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (PowerPoint, Prezi, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen. Az előadást elsősorban úgy kell összeállítani, hogy mindenki számára érthető legyen, azoknak is, akik még soha nem hallottak az adott témáról.

 

Segédanyag, ajánlott irodalom:

http://adatbank.transindex.ro/html/alcim_pdf1685.pdf

http://www.emlekpont.hu/publikaciok/dokumentumok/vg/Bukovinai_magyarok.pdf

Sebestyén Ádám (2008): A bukovinai székelység tegnap és ma, Ad Librum Könyvkiadó, Szekszárd

http://mek.niif.hu/02100/02115/html/1-1022.html

www.bukovina.hu

Gáspár Simon Antal (1986): Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts, Facs kiadó, Budapest

Sebestyén Ádám (1972): A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig: 1. r. Az andrásfalvi nép története 2.r. Népszokások, Tolna Megyei Tanács, Szekszárd

Néprajzi totó témái: (szükséges mobiltelefonos Kahoot! alkalmazás)

  • Otthonunk Mezőföld. Mezőföld tájegységének ismerete, népszokása, viselete és táncai alapján

Segédanyag, ajánlott irodalom:

http://mek.oszk.hu/08400/08427/08427.pdf

http://mek.oszk.hu/08400/08426/

  • Pesovár Ferenc élete és munkássága.

Segédanyag, ajánlott irodalom:

Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres (1982)

Pesovár Ferenc:A juhait kereső pásztor (1983)

  • A Forrás Néptáncegyüttes elmúlt több mint 30 éve, az 1984-es érdi kezdéstől egészen napjainkig.

Segédanyag, ajánlott irodalom:

Interjúk

www.forrsaneptanc.hu

Leadási határidő: 2018. március 19.

(A pályázatokat papíros alapon a százhalombattai Táncházban, valamint elektronikus formában a pesovarferencami@gmail.com e-mail címen lehet leadni.)

 

Jelentkezési lap: https://pfami.forrasneptanc.hu/files/Pesov%C3%A1r%20Napok_Jelentkeze%CC%81si%20lap%202018(1).doc