T Á N C P E D A G Ó G U S T K E R E S Ü N K!!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!!!!

 

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 

NŐI és FÉRFI NÉPTÁNCPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. 09. 01. - 2021.08.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb juttatások: útiköltség térítés egyeztetés szerint.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes- és/vagy Részmunkaidő

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar Táncművészeti Egyetem, táncos és próbavezető (BA) VAGY táncpedagógus (néptánc - MA)
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, szakirányú pedagógus végzettség
  • szakmai önéletrajz és motivációs levél

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Néptánc órák megtartása, iskolai dokumentáció vezetése, az iskolai programokon való aktív részvétel, közösségépítés.

                       

Elvárt kompetenciák:

§         Magas szintű elkötelezettség a néptánc iránt,

§         Magas szintű szakmai tudás,

§         Gyerekbarát személyiség,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§          Postai úton, a pályázatnak a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola címére (2440 Százhalombatta, Szent István tér 5.) vagy e-mailen a pesovarferencami@gmail.com történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: néptáncpedagógus (néptánc szakirány).