"Így tedd rá!"

Vendéglátó családokat keresünk!

II. Pesovár napok

II. Pesovár napok - tankerületi énekverseny kiírása

Tankerületi Népdaléneklési Verseny 2014

 

 

A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola népdaléneklési versenyt hirdet általános és középiskolásoknak a következők szerint:

 

A verseny időpontja: 2014. május 15., csütörtök 14 óra

A verseny helyszíne: Barátság Kulturális Központ, Százhalombatta

Jelentkezési határidő: 2014. március 31.

 

A verseny célja: a tehetséges énekesek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, a népdaléneklés népszerűsítése.

A verseny díjazása: oklevél, valamint a díjazottak belépőket nyernek a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál eseményeire (a helyezéstől függő programcsomagot), valamint meghívást a 2014. augusztus 16-19. között a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál zenei sátrába, ahol nagy közönség előtt mutatkozhatnak be. A Barátság Kulturális Központ különdíjakat ajánl fel, amely családi színházi belépő az intézmény színházi eseményeire.

Minden kategóriában kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítéseket szerezhetnek a gyermekek.

 

Külön kategóriát hirdetünk az ének-zene tagozatos diákok, illetve a nem ének- zene tagozatosok részére.

 

Rendező:        Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

 

Kapcsolattartó: Kaszai Lili – kaszail@gmail.com    +36 30 / 441-99-19

                        

A versenyzés három korcsoportban történik, más-más követelményrendszerrel.

 

A felkészülésben segítséget nyújt az általunk összeállított „Mezőföldi dalosfüzet” – melyet minden versenyzőnek digitális formában továbbítunk az általa megadott e-mail címre.

Kérjük, hogy a versenyzők készítsenek „műsorlapot”, melyen feltüntetik az általuk választott népdalok címét, származási helyét, a versenyző nevét, és iskoláját.

Kérjük a versenyzőket, hogy a dalcsokor eléneklése előtt pár mondatban mondják el, milyen tájegységről választottak énekeket.

A produkciók időtartama nem haladhatja meg a 2 percet (+/- 20 mp) .

 

  1. korcsoport:

korosztály: 1 – 4. osztályosok

kötelező anyag: nincs

szabadon választott anyag: egy vagy két népdal a Kárpát-medence egész területéről szabadon, gyermekjáték is lehet! 

 

  1. korcsoport:

korosztály: 5 – 8. osztályosok

kötelező anyag: egy mezőföldi ugrós és egy lassú VAGY friss csárdás ének

szabadon választott anyag:  2 – 3 népdal a középső vagy tiszai táncdialektus terület énekeiből

(Felső-Tisza-vidék; Bodrogköz, Szatmár m., Nyírség, Hajdúság, Szilágy m.; Északkeleti Felvidék;  Keleti palócok és matyók; Nagykunság, Jászság; Dél-Alföld, Alsó-Tisza-vidék.)

 

     3. korcsoport:

korosztály: 9 – 12. osztályosok

kötelező anyag: egy mezőföldi dalcsokor összeállítása ( minimum 3 népdal)

szabadon választott anyag: egy dalcsokor vagy ballada a keleti vagy erdélyi táncdialektus népdalaiból ( Kalotaszeg;  Mezőség;   Maros – Küküllő-vidék,; Marosszék;  Székelység;  Barcaság, hétfalusi csángók;  Gyimesi csángók; Bukovinai székelység; Moldvai csángók;)

II. Pesovár napok verseny kiírása - népi ének

Pesovár Ferenc Néptánc Suli

 A.M.I.

 

Népdaléneklési Verseny

 

 

Verseny időpontja: 2014. május 15. csütörtök

Helyszíne: Barátság Kulturális Központ, Százhalombatta

 

A versenyzés három korcsoportban történik, más-más követelményrendszerrel.

 

 

A felkészülésben segítséget nyújt az általunk összeállított „ Mezőföldi dalosfüzet” – melyet minden versenyzőnek digitális formában továbbítunk az általa megadott e-mail címre.

 

Minden versenyző köteles „vizsgalapot” készíteni melyen feltünteti az általa választott népdalok címét. Csoportok is indulhatnak, max. 5 fő!

 

Minden kategóriában arany, ezüst és bronz helyezetteket hirdetünk. A legtehetségesebbek pedig  kiemelt arany díjazásban részesülnek.

 

A produkciók időtartama nem haladhatja meg a 2 percet (+/- 20 mp).

 

 Korcsoportok:

 

1.      korcsoport:

korosztály: 1 – 4. osztályosok

kötelező anyag: nincs

szabadon választott anyag: egy vagy két népdal a Kárpát-medence egész területéről szabadon, gyermekjáték is lehet! 

 

2.      korcsoport:

korosztály: 5 – 8. osztályosok

kötelező anyag: egy mezőföldi ugrós és egy lassú VAGY friss csárdás ének

 szabadon választott anyag:  2 – 3 népdal a középső vagy tiszai táncdialektus terület énekeiből

(Felső-Tisza-vidék ; Bodrogköz, Szatmár m., Nyírség, Hajdúság, Szilágy m.; Északkeleti Felvidék;  Keleti palócok és matyók; Nagykunság, Jászság; Dél-Alföld, Alsó-Tisza-vidék.)

 

        3.   korcsoport:

korosztály: 9 – 12. osztályosok

kötelező anyag: egy mezőföldi dalcsokor összeállítása ( minimum 3 népdal)

szabadon választott anyag: egy dalcsokor vagy ballada a keleti vagy erdélyi táncdialektus népdalaiból ( Kalotaszeg;  Mezőség;   Maros – Küküllő-vidék,; Marosszék;  Székelység;  Barcaság, hétfalusi csángók;  Gyimesi csángók; Bukovinai székelység; Moldvai csángók;)

 

 

Jelentkezési határidő: 2014. március 31. 

II. Pesovár napok verseny kiírása - néprajz

Pesovár Ferenc Néptánc Suli

 A.M.I.

Tanulmányi versenye –Néprajz kategóriában:

 

Verseny időpontja: 2014. május 14. szerda

Helyszíne:Barátság Művelődési Központ, Százhalombatta - Kamaraterem

Korcsoportok:

  1. korcsoport: 10-14 év

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport maximum 3 főből állhat.

  1. korcsoport: 14-18 év

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport maximum 3 főből állhat.

 

Bármelyik korcsoport bármelyik témalehetőséget választhatja, a zsűri értékelése korcsoportonként fog megtörténni.

Témalehetőség I:Pesovár Ferenc életének és munkásságának bemutatása. A versenyző a szabadon választott témáját maximum 15 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt. A prezentáció célja, hogy a versenyző minél jobban megismerhesse iskolánk névadójának életét és munkásságát. A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (powerpoint, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen.

Segédanyag, ajánlott irodalom:

Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres (1982)

Pesovár Ferenc:A juhait kereső pásztor (1983)

 

Témalehetőség II: Pesovár Ernő életének és munkásságának bemutatása. A versenyző a szabadon választott témáját maximum 15 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt. A prezentáció célja, hogy a versenyző minél jobban megismerhesse Pesovár Ernő életét és munkásságát. A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (powerpoint, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen.

Segédanyag, ajánlott irodalom:

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-596.html

http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/296/

Felföldi László - Dr. Pesovár Ernő: A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya
Lányi Ágoston - Dr. Pesovár Ernő: A magyar nép táncművészete - Néptánciskola
Dr. Pesovár Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai – Írott és képi források – Képes tánctörténeti olvasókönyv
(A fent említett könyvek mind megrendelhetőek a Libri könyvesbolt online web boltjában)

Témalehetőség III.: A szellemi kulturális örökség magyarországi jegyzékében szereplő elem bemutatása prezentáció formájában. A versenyző a szabadon választott témáját maximum 15 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt.A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (powerpoint, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen. Az előadást elsősorban úgy kell összeállítani, hogy mindenki számára érthető legyen, azoknak is, akik még soha nem hallottak az adott témáról.

Ajánlott témák:

 

1.)        A Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége

2.)        Busójárás Mohácson - maszkos farsangvégi télűző szokás

3.)        A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya

4.)        Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, tánc

5.)        Mezőtúri fazekasság

6.)        A magyar solymászat

7.)        A halasi csipkevarrás élő hagyománya

8.)        Matyó örökség – a hímzés, viselet, folklór továbbélése

9.)        Pünkösdi templomdíszítés Mendén

10.)      Tikverőzés Mohán. Maszkos, alakoskodó, farsangi szokás.

11.)      Emmausz Bólyban. Húsvéthétfői népszokás

12.)      A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya

13.)      Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet

14.)      Kassai-féle lovasíjász módszer

15.)      A kőszegi "Szőlő Jövés" ünnepe

16.)      Gyékényszövés Tápén

17.)      A szilvalekvár főzés szatmár-beregi hagyománya

18.)      Hagyományos halászat a Duna magyarországi alsó szakaszán

19.)      Csobánolás - bukovinai székely betlehemes játék

 

Témalehetőség IV: Otthonunk Mezőföld. Mezőföld tájegységének bemutatása, népszokása, viselete és / vagy táncai alapján prezentáció formájában.A versenyző a szabadon választott témáját maximum 15 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt.A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (powerpoint, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen. Az előadást elsősorban úgy kell összeállítani, hogy mindenki számára érthető legyen, azoknak is, akik még soha nem hallottak az adott témáról.

Segédanyag, ajánlott irodalom:

http://mek.oszk.hu/08400/08427/08427.pdf

http://mek.oszk.hu/08400/08426/

 

Leadási határidő:2014. március 31.

(A pályázatokat papíros alapon a százhalombattai Táncházban, valamint elektronikus formában a pesovarferencami@gmail.com e-mail címen lehet leadni.)

II. Pesovár napok verseny kiírása - néptánc

Pesovár Ferenc Néptánc Suli

 A.M.I.

 

Tanulmányi versenye – Szóló és páros néptánc kategóriában:

 

 

Verseny időpontja: 2014. május 16. péntek

Helyszíne: Táncház – Szekeres József Rendezvényközpont

 

A verseny kategóriái:

a)     szóló: egy fiúversenyző

b)    páros: egy fiú és egy lány  vagy 2 lány versenyezhet együtt

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok

Kötelező táncok: mezőföldi (páros és/vagy férfitáncok)

  • fiú szólótánc: mezőföldi ugrós vagy eszközös ugrós
  • páros tánc: mezőföldi lassú és friss csárdás vagy ugrós és friss csárdás

 

Szabadon választott táncok: 1,5 – 2,5 perces (+/- 20 mp) improvizáció kategóriák szerint beosztva.

A kötelező táncok táncain kívül bármely más tájegység táncanyaga, ill. saját nemzetiségi tánc az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve.

 

Mindkét kategóriában az improvizáción, a koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek saját motívumkészletéből építkező, stílusos, rögtönzött táncolást értünk, a kiírt időtartam betartásával.

A zsűri tagjait az iskola tanárai alkotják. Kategóriánkénti eredményhirdetés, illetve különdíjak kiosztása várható.

 

A zenét biztosítja: Zagyva banda

 

Korcsoportok:

a)      szóló kategóriában:

I.                    1-4. osztályosok számára maximum 1,5 percben a táncanyag szabadon választott

II.                  5-8. osztályosok számára 1,5 – 2 percben: kötelező táncanyag és egy szabadon választott

III.               9-12. osztályosok számára 2 – 2,5 percben: kötelező táncanyag és egy szabadon választott

 

b)     páros kategóriában:

I.                    1-4. osztályosok számára maximum 1,5 percben a táncanyag szabadon választott

II.                   5-8. osztályosok számára 1,5 – 2 percben: kötelező táncanyag és egy szabadon választott

III.               9-12. osztályosok számára 2 – 2,5 percben: kötelező táncanyag és egy szabadon választott

 

Változás:

A tavalyi évben indult versenyzőknek ismét számot kell adniuk a kötelező táncok – mezőföldi – ismeretéből úgy, hogy nem táncolhatják ugyanazt a tánctípusokat!!!

 

Köszönjük a szavazatokat!

Kedves Ismerőseink, Barátaink!

 

Köszönjük szépen, hogy tegnap is nekünk szurkoltatok a tévé képernyők előtt, a BKK-ban vagy akár a stúdióban. Köszönjük a sok biztató üzenetet, amit az elődöntő óta kaptunk és azt hogy szavazataitokkal is támogattatok minket. Sajnos nem jutottunk a döntőbe, de mi nem kesergünk  . 

Büszkék vagyunk rá, hogy az idei Fölszállott a páva széria legjobb 8 együttese közé juthattunk, képviselhettünk Százhalombattát, megmutathattunk saját mezőföldi táncanyagunkat, majd Kárpátalja felé irányíthattunk a néptáncmozgalom figyelmét.

Ismét nagyon jól éreztünk magunkat ebben a két napban, sok szép élménnyel tértünk haza.

Aki lemaradt a tegnapi élő adásról az alábbi linkre kattintva megnézheti táncunkat, melyet a viski születésű Pál Lajos, fia Pál István Szalonna és Bandája kísért. 
http://www.mediaklikk.hu/2014/04/05/nezze-ujra-forras-neptancegyuttes-2/

 

 

Fölszállott a páva - SZAVAZÁS!!!!

Kedves Ismerőseink, százhalombattai Városlakók, Barátaink!

Április 5-én 18.35-kor a Duna Tv-n Fölszállott a Páva, ahol a Forrás Néptáncegyüttes az első középdöntő alkalmával újra képernyőre kerül. Reméljük minden százhalombattainak és nem százhalombattainak ismételten örömet tudunk szerezni a magyar néptánc virtuozitásával, lendületével, őszinteségével. Kérjük Önöket, hogy szurkoljanak, szorítsanak egy kisváros sikeréért. 

Várunk minden kedves érdeklődőt a Barátság Kulturális Központba április 5-én 18 órára, ahol nagyméretű kivetítőn drukkolhatnak a Forrás Néptáncegyüttesnek.

A középdöntők során a nézők szavazataikkal is továbbjuttathatnak egy produkciót, így számítunk Önökre. Ne feledjék, ha Forrás, akkor a 01-es kód, melyet a +36 20 4422 999, vagy +36 30 4422 999, vagy a +36 70 4422 999 telefonszámra küldhetnek el SMS-be. 
Kedves tanáraink, Kaszai Lili és Fundák Kristóf  táncos kategóriában indulnak, ők is várják a szavazatokat! 
Kódjuk: 10

Mert minden szavazat számít! 

Így tedd rá!- továbbképzés