II. Pesovár napok - tankerületi énekverseny kiírása

Tankerületi Népdaléneklési Verseny 2014

 

 

A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola népdaléneklési versenyt hirdet általános és középiskolásoknak a következők szerint:

 

A verseny időpontja: 2014. május 15., csütörtök 14 óra

A verseny helyszíne: Barátság Kulturális Központ, Százhalombatta

Jelentkezési határidő: 2014. március 31.

 

A verseny célja: a tehetséges énekesek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, a népdaléneklés népszerűsítése.

A verseny díjazása: oklevél, valamint a díjazottak belépőket nyernek a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál eseményeire (a helyezéstől függő programcsomagot), valamint meghívást a 2014. augusztus 16-19. között a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál zenei sátrába, ahol nagy közönség előtt mutatkozhatnak be. A Barátság Kulturális Központ különdíjakat ajánl fel, amely családi színházi belépő az intézmény színházi eseményeire.

Minden kategóriában kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítéseket szerezhetnek a gyermekek.

 

Külön kategóriát hirdetünk az ének-zene tagozatos diákok, illetve a nem ének- zene tagozatosok részére.

 

Rendező:        Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

 

Kapcsolattartó: Kaszai Lili – kaszail@gmail.com    +36 30 / 441-99-19

                        

A versenyzés három korcsoportban történik, más-más követelményrendszerrel.

 

A felkészülésben segítséget nyújt az általunk összeállított „Mezőföldi dalosfüzet” – melyet minden versenyzőnek digitális formában továbbítunk az általa megadott e-mail címre.

Kérjük, hogy a versenyzők készítsenek „műsorlapot”, melyen feltüntetik az általuk választott népdalok címét, származási helyét, a versenyző nevét, és iskoláját.

Kérjük a versenyzőket, hogy a dalcsokor eléneklése előtt pár mondatban mondják el, milyen tájegységről választottak énekeket.

A produkciók időtartama nem haladhatja meg a 2 percet (+/- 20 mp) .

 

  1. korcsoport:

korosztály: 1 – 4. osztályosok

kötelező anyag: nincs

szabadon választott anyag: egy vagy két népdal a Kárpát-medence egész területéről szabadon, gyermekjáték is lehet! 

 

  1. korcsoport:

korosztály: 5 – 8. osztályosok

kötelező anyag: egy mezőföldi ugrós és egy lassú VAGY friss csárdás ének

szabadon választott anyag:  2 – 3 népdal a középső vagy tiszai táncdialektus terület énekeiből

(Felső-Tisza-vidék; Bodrogköz, Szatmár m., Nyírség, Hajdúság, Szilágy m.; Északkeleti Felvidék;  Keleti palócok és matyók; Nagykunság, Jászság; Dél-Alföld, Alsó-Tisza-vidék.)

 

     3. korcsoport:

korosztály: 9 – 12. osztályosok

kötelező anyag: egy mezőföldi dalcsokor összeállítása ( minimum 3 népdal)

szabadon választott anyag: egy dalcsokor vagy ballada a keleti vagy erdélyi táncdialektus népdalaiból ( Kalotaszeg;  Mezőség;   Maros – Küküllő-vidék,; Marosszék;  Székelység;  Barcaság, hétfalusi csángók;  Gyimesi csángók; Bukovinai székelység; Moldvai csángók;)

II. Pesovár napok verseny kiírása - népi ének

Pesovár Ferenc Néptánc Suli

 A.M.I.

 

Népdaléneklési Verseny

 

 

Verseny időpontja: 2014. május 15. csütörtök

Helyszíne: Barátság Kulturális Központ, Százhalombatta

 

A versenyzés három korcsoportban történik, más-más követelményrendszerrel.

 

 

A felkészülésben segítséget nyújt az általunk összeállított „ Mezőföldi dalosfüzet” – melyet minden versenyzőnek digitális formában továbbítunk az általa megadott e-mail címre.

 

Minden versenyző köteles „vizsgalapot” készíteni melyen feltünteti az általa választott népdalok címét. Csoportok is indulhatnak, max. 5 fő!

 

Minden kategóriában arany, ezüst és bronz helyezetteket hirdetünk. A legtehetségesebbek pedig  kiemelt arany díjazásban részesülnek.

 

A produkciók időtartama nem haladhatja meg a 2 percet (+/- 20 mp).

 

 Korcsoportok:

 

1.      korcsoport:

korosztály: 1 – 4. osztályosok

kötelező anyag: nincs

szabadon választott anyag: egy vagy két népdal a Kárpát-medence egész területéről szabadon, gyermekjáték is lehet! 

 

2.      korcsoport:

korosztály: 5 – 8. osztályosok

kötelező anyag: egy mezőföldi ugrós és egy lassú VAGY friss csárdás ének

 szabadon választott anyag:  2 – 3 népdal a középső vagy tiszai táncdialektus terület énekeiből

(Felső-Tisza-vidék ; Bodrogköz, Szatmár m., Nyírség, Hajdúság, Szilágy m.; Északkeleti Felvidék;  Keleti palócok és matyók; Nagykunság, Jászság; Dél-Alföld, Alsó-Tisza-vidék.)

 

        3.   korcsoport:

korosztály: 9 – 12. osztályosok

kötelező anyag: egy mezőföldi dalcsokor összeállítása ( minimum 3 népdal)

szabadon választott anyag: egy dalcsokor vagy ballada a keleti vagy erdélyi táncdialektus népdalaiból ( Kalotaszeg;  Mezőség;   Maros – Küküllő-vidék,; Marosszék;  Székelység;  Barcaság, hétfalusi csángók;  Gyimesi csángók; Bukovinai székelység; Moldvai csángók;)

 

 

Jelentkezési határidő: 2014. március 31. 

II. Pesovár napok verseny kiírása - néprajz

Pesovár Ferenc Néptánc Suli

 A.M.I.

Tanulmányi versenye –Néprajz kategóriában:

 

Verseny időpontja: 2014. május 14. szerda

Helyszíne:Barátság Művelődési Központ, Százhalombatta - Kamaraterem

Korcsoportok:

  1. korcsoport: 10-14 év

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport maximum 3 főből állhat.

  1. korcsoport: 14-18 év

Lehetőség van egyéni és csoportos nevezésre is. A csoport maximum 3 főből állhat.

 

Bármelyik korcsoport bármelyik témalehetőséget választhatja, a zsűri értékelése korcsoportonként fog megtörténni.

Témalehetőség I:Pesovár Ferenc életének és munkásságának bemutatása. A versenyző a szabadon választott témáját maximum 15 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt. A prezentáció célja, hogy a versenyző minél jobban megismerhesse iskolánk névadójának életét és munkásságát. A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (powerpoint, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen.

Segédanyag, ajánlott irodalom:

Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres (1982)

Pesovár Ferenc:A juhait kereső pásztor (1983)

 

Témalehetőség II: Pesovár Ernő életének és munkásságának bemutatása. A versenyző a szabadon választott témáját maximum 15 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt. A prezentáció célja, hogy a versenyző minél jobban megismerhesse Pesovár Ernő életét és munkásságát. A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (powerpoint, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen.

Segédanyag, ajánlott irodalom:

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-596.html

http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/296/

Felföldi László - Dr. Pesovár Ernő: A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya
Lányi Ágoston - Dr. Pesovár Ernő: A magyar nép táncművészete - Néptánciskola
Dr. Pesovár Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai – Írott és képi források – Képes tánctörténeti olvasókönyv
(A fent említett könyvek mind megrendelhetőek a Libri könyvesbolt online web boltjában)

Témalehetőség III.: A szellemi kulturális örökség magyarországi jegyzékében szereplő elem bemutatása prezentáció formájában. A versenyző a szabadon választott témáját maximum 15 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt.A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (powerpoint, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen. Az előadást elsősorban úgy kell összeállítani, hogy mindenki számára érthető legyen, azoknak is, akik még soha nem hallottak az adott témáról.

Ajánlott témák:

 

1.)        A Népművészet Mestere díj kitüntetettjeinek tudása és tevékenysége

2.)        Busójárás Mohácson - maszkos farsangvégi télűző szokás

3.)        A kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya

4.)        Élő hagyományok Kalocsa kulturális terében: hímzés, viselet, pingálás, tánc

5.)        Mezőtúri fazekasság

6.)        A magyar solymászat

7.)        A halasi csipkevarrás élő hagyománya

8.)        Matyó örökség – a hímzés, viselet, folklór továbbélése

9.)        Pünkösdi templomdíszítés Mendén

10.)      Tikverőzés Mohán. Maszkos, alakoskodó, farsangi szokás.

11.)      Emmausz Bólyban. Húsvéthétfői népszokás

12.)      A molnárkalács borsodnádasdi hagyománya

13.)      Sárköz népművészete: szövés, hímzés, gyöngyfűzés, viselet

14.)      Kassai-féle lovasíjász módszer

15.)      A kőszegi "Szőlő Jövés" ünnepe

16.)      Gyékényszövés Tápén

17.)      A szilvalekvár főzés szatmár-beregi hagyománya

18.)      Hagyományos halászat a Duna magyarországi alsó szakaszán

19.)      Csobánolás - bukovinai székely betlehemes játék

 

Témalehetőség IV: Otthonunk Mezőföld. Mezőföld tájegységének bemutatása, népszokása, viselete és / vagy táncai alapján prezentáció formájában.A versenyző a szabadon választott témáját maximum 15 percben adja elő a zsűri, valamint a hallgatóság előtt.A prezentációhoz bármilyen szemléltető eszköz használható (powerpoint, fényképek stb.), a cél, hogy minél látványosabb legyen. Az előadást elsősorban úgy kell összeállítani, hogy mindenki számára érthető legyen, azoknak is, akik még soha nem hallottak az adott témáról.

Segédanyag, ajánlott irodalom:

http://mek.oszk.hu/08400/08427/08427.pdf

http://mek.oszk.hu/08400/08426/

 

Leadási határidő:2014. március 31.

(A pályázatokat papíros alapon a százhalombattai Táncházban, valamint elektronikus formában a pesovarferencami@gmail.com e-mail címen lehet leadni.)

II. Pesovár napok verseny kiírása - néptánc

Pesovár Ferenc Néptánc Suli

 A.M.I.

 

Tanulmányi versenye – Szóló és páros néptánc kategóriában:

 

 

Verseny időpontja: 2014. május 16. péntek

Helyszíne: Táncház – Szekeres József Rendezvényközpont

 

A verseny kategóriái:

a)     szóló: egy fiúversenyző

b)    páros: egy fiú és egy lány  vagy 2 lány versenyezhet együtt

 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott táncok

Kötelező táncok: mezőföldi (páros és/vagy férfitáncok)

  • fiú szólótánc: mezőföldi ugrós vagy eszközös ugrós
  • páros tánc: mezőföldi lassú és friss csárdás vagy ugrós és friss csárdás

 

Szabadon választott táncok: 1,5 – 2,5 perces (+/- 20 mp) improvizáció kategóriák szerint beosztva.

A kötelező táncok táncain kívül bármely más tájegység táncanyaga, ill. saját nemzetiségi tánc az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve.

 

Mindkét kategóriában az improvizáción, a koreográfiai elemeket nélkülöző, a gyermek saját motívumkészletéből építkező, stílusos, rögtönzött táncolást értünk, a kiírt időtartam betartásával.

A zsűri tagjait az iskola tanárai alkotják. Kategóriánkénti eredményhirdetés, illetve különdíjak kiosztása várható.

 

A zenét biztosítja: Zagyva banda

 

Korcsoportok:

a)      szóló kategóriában:

I.                    1-4. osztályosok számára maximum 1,5 percben a táncanyag szabadon választott

II.                  5-8. osztályosok számára 1,5 – 2 percben: kötelező táncanyag és egy szabadon választott

III.               9-12. osztályosok számára 2 – 2,5 percben: kötelező táncanyag és egy szabadon választott

 

b)     páros kategóriában:

I.                    1-4. osztályosok számára maximum 1,5 percben a táncanyag szabadon választott

II.                   5-8. osztályosok számára 1,5 – 2 percben: kötelező táncanyag és egy szabadon választott

III.               9-12. osztályosok számára 2 – 2,5 percben: kötelező táncanyag és egy szabadon választott

 

Változás:

A tavalyi évben indult versenyzőknek ismét számot kell adniuk a kötelező táncok – mezőföldi – ismeretéből úgy, hogy nem táncolhatják ugyanazt a tánctípusokat!!!

 

Köszönjük a szavazatokat!

Kedves Ismerőseink, Barátaink!

 

Köszönjük szépen, hogy tegnap is nekünk szurkoltatok a tévé képernyők előtt, a BKK-ban vagy akár a stúdióban. Köszönjük a sok biztató üzenetet, amit az elődöntő óta kaptunk és azt hogy szavazataitokkal is támogattatok minket. Sajnos nem jutottunk a döntőbe, de mi nem kesergünk  . 

Büszkék vagyunk rá, hogy az idei Fölszállott a páva széria legjobb 8 együttese közé juthattunk, képviselhettünk Százhalombattát, megmutathattunk saját mezőföldi táncanyagunkat, majd Kárpátalja felé irányíthattunk a néptáncmozgalom figyelmét.

Ismét nagyon jól éreztünk magunkat ebben a két napban, sok szép élménnyel tértünk haza.

Aki lemaradt a tegnapi élő adásról az alábbi linkre kattintva megnézheti táncunkat, melyet a viski születésű Pál Lajos, fia Pál István Szalonna és Bandája kísért. 
http://www.mediaklikk.hu/2014/04/05/nezze-ujra-forras-neptancegyuttes-2/

 

 

Fölszállott a páva - SZAVAZÁS!!!!

Kedves Ismerőseink, százhalombattai Városlakók, Barátaink!

Április 5-én 18.35-kor a Duna Tv-n Fölszállott a Páva, ahol a Forrás Néptáncegyüttes az első középdöntő alkalmával újra képernyőre kerül. Reméljük minden százhalombattainak és nem százhalombattainak ismételten örömet tudunk szerezni a magyar néptánc virtuozitásával, lendületével, őszinteségével. Kérjük Önöket, hogy szurkoljanak, szorítsanak egy kisváros sikeréért. 

Várunk minden kedves érdeklődőt a Barátság Kulturális Központba április 5-én 18 órára, ahol nagyméretű kivetítőn drukkolhatnak a Forrás Néptáncegyüttesnek.

A középdöntők során a nézők szavazataikkal is továbbjuttathatnak egy produkciót, így számítunk Önökre. Ne feledjék, ha Forrás, akkor a 01-es kód, melyet a +36 20 4422 999, vagy +36 30 4422 999, vagy a +36 70 4422 999 telefonszámra küldhetnek el SMS-be. 
Kedves tanáraink, Kaszai Lili és Fundák Kristóf  táncos kategóriában indulnak, ők is várják a szavazatokat! 
Kódjuk: 10

Mert minden szavazat számít! 

Így tedd rá!- továbbképzés

Fölszállott a páva

Fölszállott a páva - Repítsük tovább a Forrást!
2014-03-25 - Középdöntőbe jutott a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes a "Fölszállott a páva" televíziós vetélkedő március 22-i élő adásában. A korábbi számokat magasan felülmúló, 46 pontos eredményt a százhalombattai közönség, barátok, ismerősök lelkes biztatásának is köszönik a táncosok.
A Duna Televízió műsorában szombatról szombatra a Kárpát-medence népművészetének színeiben, dallamaiban és táncaiban gyönyörködnek a nézők. A több ezer induló közül összesen 12 együttes jutott be az elődöntőbe, ahol a Forrás tájegységünk, a Mezőföld táncait mutatta a be olyan viseletben, amelyet az óvárosiak segítségével, századfordulós fényképek alapján rekonstruáltak. A ruhákon az itt élő szerbek hatása is megjelenik: a női felsőket pénzérmék díszítik, amelyek beszerzésében a "Matrica" Múzeum segített a táncosoknak. A Forrás műsorának díszletét régi óvárosi fotók alkották. A közös munka eredményeként a tévénézők országszerte megismerhették iparvárosként elkönyvelt településünk múltját, amit padlások és az emlékezet mélyéről kellett összegyűjtögetni. "Százhalombattának igenis volt néprajzi hagyománya, amit fel kell kutatnunk, meg kell ismernünk és át kell adnunk, mielőtt végleg elveszne" – mondta Szigetvári József, az együttes művészeti vezetője, aki a szereplés után azt is elárulta: annyi gratulációt és biztatást kaptak országhatáron innen és túlról, hogy az egy életre is elegendő lenne.
A következő megmérettetésre a Levelek című darab egy részletével - viski táncokkal - készül az együttes, továbbra is az egyszerűbb, de érzelmileg telítettebb előadásokat előtérbe helyezve. Mivel a magyar néptáncegyüttesek elsősorban Erdéllyel és a Felvidékkel ismerkednek, a Forrás a témaválasztással is igyekszik kitűnni: kárpátaljai táncot mutat be.
 
A "Fölszállot a páva" zenekarának vezetője, Pál István Szalonna Visken született, így a műsorban a saját szülőföldje zenéjét játszhatja, de nem idegen számára Százhalombatta sem, ahol családjával együtt nagyon sokszor fellépett már. A darab koreográfusai Fundák Kristóf és Kaszai Lili, a Pesovár Ferenc Néptánc Suli tanárai, akik a verseny szólista kategóriájában szintén továbbjutottak a középdöntőbe. Így összességében elmondható, hogy a viski táncok előadása igazi örömprodukció lesz a résztvevők számára.
 
Hogy a Forrás még tovább repüljön a pávával, az már a battaiakon is múlik, hiszen mostantól szavazataikkal a nézők is beleszólhatnak a megmérettetésbe.
 
A "Fölszállott a páva" idei szériájának egyébként eddigi legnézettebb műsora volt a március 22-i, 872 ezren kísérték figyelemmel legalább egy percre.
 
Az MTVA és a Hagyományok Háza közös tehetségkutató műsorának négy kategória-győztesét az OTP 2-2 millió forinttal, a közönségdíjas produkciót pedig az MTVA további 2 millió forinttal jutalmazza. Az OTP emellett összességében további 2 millió forinttal ismeri el a kiemelkedő produkciókat. Hogy kiket illetnek majd a díjak, az öt hét múlva, az április 19-i döntőben derül ki. A versenyről további részletek a www.mediaklikk.hu/pava oldalon találhatók.
 
"Kedves Barátaink, Ismerőseink! Az elmúlt két nap, amit magunk mögött tudhatunk, óriási élmény mindannyiunk számára. Bár nagyon elfáradtunk, hétfőtől gőzerővel készülünk a középdöntőre. Köszönjük azt a rengeteg üzenetet, biztató szót, amit a műsor előtt és után írtatok. A Tőletek kapott szeretet is benne van ebben a 46 pontban!" – olvasható a Forrás honlapján.
 
Aki lemaradt a versenyprodukcióról, vagy szeretné újra megnézni, itt megteheti:https://www.youtube.com/watch?v=ViRrzaSqrho&feature=player_embedded
 

1% felajánlása

NYÁRI TÁBOR IDŐPONTOK

 

1, Mákvirág tábor:

 

Helyszín: Rétimajor

Időpont: 2014. június 23-28.

Várható költsége: max. 30.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2014. máricus 31.

 

2, ,, Széles a Duna.." tábor:

 

Helyszín: Százhalombatta

Időpont: 2014. június 30. - július 5. (9:00 és 17:00 óra között)

Várható költsége: max. 20.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2014. máricus 31.

 

3, Napközis tábor:

 

Helyszín:  Diósd

Időpont: 2014. június 30. - július 5. (8:00 és 16:00 óra között)

Várható költsége: max. 20.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2014. március 31.

 
MINDENKIT VÁRUNK SZERETETTEL!
JELENTKEZNI A CSOPORTVEZETŐKNÉL VAGY A TÁNCHÁZ IRODÁJÁBAN LEHET!
A FÉRŐHELYEK KORLÁTOZOTTAK!